Preskoči na vsebino
nalagam novice...

SPET BREZ SVETE MAŠE

Na žalost se ponavlja stanje iz meseca marca: za vernike sveta maša v živo ni dosegljiva. To je velika preizkušnja za vas vernike, pa tudi za nas duhovnike. Ne gre samo za obisk nedeljeke svete maše, pač pa za krizo skupnosti - Cerkve. Cerkev je skrivnostno Kristusovo telo, povezava med kristjani zaradi Jezusa pa pomeni, da postajamo eno s Kristusom, postajamo del njegovega telesa. Skupno obhajanje evharistije nam je pri tem v oporo, ne samo ob nedeljah, ampak tudi med tednom in doma.

Ne vem, kako so potekale nedelje ob prvem "zaprtju cerkva", vem pa, da je vprašanje nedelje in posvečevanje Gospodovega dne povezano z osebno vero. V času korone ni nadzora, ni prisile. Apostol Pavel pravi: "Vsakdo naj da, kakor se je v srcu odločil, ne z žalostjo ali na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca." (2 Kor 9,7)

Kaj lahko naredimo?

1. Domača Cerkev Skušajmo "zgraditi" domačo Cerkev. Ob nedeljah bomo sicer imeli možnost gledati ali poslušati sveto mašo prek medijev. Toda prek radia ali televizije se ne moremo povezati z drugimi, niti z duhovnikom, ki mašuje. To ni mogoče, ker ni telesne navzočnosti, sta le glas in slika. Duhovno in telesno pa se povežemo v skupni molitvi, ko smo drug ob drugem.

Na ta dan prižgimo svečko, zberimo se okrog tega simbola in skupaj zmolimo, kot družina. Lahko jutranjo molitev, angelovo češčenje, desetko rožnega venca. Preberemo vsaj nedeljski evangelij, izrečemo prošnje ... Naj ne bo prekratko in prehitro, saj darujemo Gospodu najlepše čas nedelje. Taka molitev bo več vredna kot gledanje obreda prek ekranov, ker bo družina povezana z Jezusom: "Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi." (Mt 18,20) Zbrani pomeni v telesnem, ne virtualnem pomenu. Lahko pa po molitvi pride na vrsto še sv. maša po medijih. 

2. Prejem sv. obhajila je novost. Škofje priporočajo prejem svetega obhajila izven sv. maše, ki pomeni telesno (fizično) povezanost z Jezusom. Prilika za prejem sv. obhajila bo ob nedeljah po sveti maši ob 11.00. Tudi med tednom lahko prejmete Jezusa pol ure pred večerno sv. mašo.

3. Sveta spoved Za razliko od prvega zaprtja, zdaj lahko pridete k sveti spovedi, ki bo v zakristiji ali pa v župnijski pisarni. Le poklicati je treba in se dogovoriti. Pred praznikom Vseh svetih in Vernih duš, bo v petek, 30. oktobra v zakristiji spovedoval gospod Janez Kržišnik. Spoved naj poveča našo povezanost z Jezusom in okrepi molitve za naše rajne. Zanje lahko darujemo popolni odpustek, za katerega je potrebna spoved, obhajilo, obisk cerkve ali pokopališča in molitev po papeževem namenu.

4. Obisk cerkve Vabim vas, da pridete med dnevom v cerkev, ki bo odprta vsak dan od 9.00 do 17.30. Obiščimo Gospoda in se pred njim pred njim za krajši ali daljši čas ustavimo v molitvi.

5. Za prejem svetega obhajila in svete spovedi, za obisk cerkve upoštevajmo omejitve in priporočila. V cerkvi je lahko največ 6 oseb (z duhovnikom vred, drugi počakajo), potrebna sta maska in razkuževanje.

Če nam bo uspelo, če si bomo želeli doma graditi Cerkev, kot skupnost verujočih in tistih, ki ljubijo Boga, bomo ohranili vero.

Za več informacij poglej na spletno stran:
Duhovne spodbude katoliškim vernikom v času epidemije
____________________________________________________________________

 

NEKAJ NAVODIL

OB NOVEM VALU KORONAVIRUSA

1. MAŠE
    * Do nadalnjega je lahko pri sveti maši le 10 ljudi.
    * Za nedeljo, 18. oktobra je število zapolnjeno.
   
* Škofje odvezujejo od prosotnosti pri nedeljski sveti maši.
    * K maši lahko pridejo le zdravi.
    * Obvezna je maska in razkuževanje rok.

2. CERKEV
    * Med tednom bo cerkev odprta za tiste, ki bi radi molili od 9.00 do 18.00.
    * V cerkvi je lahko največ 10 ljudi. 

3. ZAKRAMENTI
    Krsti in poroke so (do spremembe) mogoče le ob prisotnosti 10 oseb.
    Spoved. Pokličite, da se dogovorimo.
    Obhajila. Za tiste, ki ne boste pri maši, boste imeli priložnost prejeti sveto obhajilo vsak dan pol ured sveto mašo.
                    Dovoljen je obisk in podelitev sv. obhajila za prvi petek.

Vsa navodila SŠK so tukaj